Икономика

Югозападна Азия. Икономика, 1970-2016

Югозападна Азия. Икономика, размер

Югозападна Азия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт49.6414.6542.1881.52 527.32 920.8
Брутен национален доход48.3417.4555.5885.72 512.32 925.6
Добавена стойност47.0408.3521.6838.82 435.12 805.4

Picture. Югозападна Азия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Югозападна Азия. Икономика, ръст

Picture. Югозападна Азия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Югозападна Азия. Икономика, структура

Югозападна Азия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство18.56.39.66.25.03.7
Промишленост31.850.134.836.037.629.6
Строителство6.27.56.85.66.37.8
Търговия10.39.012.612.011.713.1
Транспорт7.24.87.88.88.69.4
Услуги26.122.228.431.430.836.5

Picture. Югозападна Азия. Икономика, структура, %, 2016

Югозападна Азия. Икономика, качество

Югозападна Азия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт673.04 174.03 648.04 771.010 872.011 122.0
Селско стопанство117.9260.4337.1281.9525.4392.7
Промишленост202.52 059.01 222.21 636.23 938.63 160.5

Picture. Югозападна Азия. Икономика, качество, 1970-2016

Югозападна Азия. Международна търговия

Югозападна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ11.1194.8170.0331.21 097.41 147.0
Внос8.6109.2151.4262.5894.31 092.6
Нетен износ2.585.618.768.7203.154.4

Picture. Югозападна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Югозападна Азия. Икономика, перспектива

Picture. Югозападна Азия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir