Икономика

Самоа. Икономика, 1970-2016

Самоа. Икономика, размер

Самоа. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0400.110.110.230.680.82
Брутен национален доход0.0450.130.160.230.660.80
Добавена стойност0.0410.110.110.230.690.83

Picture. Самоа. Икономика, дял, %, 1970-2016

Самоа. Икономика, ръст

Picture. Самоа. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Самоа. Икономика, структура

Самоа. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство22.322.322.216.79.110.4
Промишленост20.620.620.519.615.313.2
Строителство6.76.76.87.210.59.5
Търговия14.814.814.919.630.432.5
Транспорт9.39.39.410.710.79.2
Услуги26.226.226.326.324.025.2

Picture. Самоа. Икономика, структура, %, 2016

Самоа. Икономика, качество

Самоа. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт281.0720.0688.01 323.03 648.04 214.0
Селско стопанство63.5162.7154.3222.6335.5443.0
Промишленост58.5149.8142.5262.2566.4563.9

Picture. Самоа. Икономика, качество, 1970-2016

Самоа. Международна търговия

Самоа. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00880.0250.0310.0710.210.27
Внос0.0220.0610.0690.120.360.44
Нетен износ-0.013-0.036-0.037-0.054-0.15-0.18

Picture. Самоа. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Самоа. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор29.314.9
Ресурсно базирана икономика16.030.3
Производство на ниски технологии5.220.3
Производство на средни технологии31.621.5
Производство на високи технологии8.011.2
др.9.81.9

Самоа. Икономика, перспектива

Picture. Самоа. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir