Икономика

Косово. Икономика, 1990-2016

Косово. Икономика, размер

Косово. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт4.41.75.86.7
Брутен национален доход5.01.95.96.8
Добавена стойност3.61.44.95.4

Picture. Косово. Икономика, дял, %, 1990-2016

Косово. Икономика, ръст

Picture. Косово. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Косово. Икономика, структура

Косово. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство7.78.816.213.0
Промишленост21.015.920.721.5
Строителство16.210.37.78.1
Търговия13.012.515.316.8
Транспорт4.84.25.66.8
Услуги37.348.434.533.8

Picture. Косово. Икономика, структура, %, 2016

Косово. Икономика, качество

Косово. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 731.0860.03 354.03 811.0
Селско стопанство171.063.1456.3398.7
Промишленост467.2114.4582.0658.7

Picture. Косово. Икономика, качество, 1990-2016

Косово. Международна търговия

Косово. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ0.650.301.21.5
Внос2.91.43.23.4
Нетен износ-2.2-1.1-2.1-1.9

Picture. Косово. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Косово. Икономика, перспектива

Picture. Косово. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir