Икономика

Йемен. Икономика, 1970-2016

Йемен. Икономика, размер

Йемен. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.552.04.010.929.025.4
Брутен национален доход0.511.94.110.231.125.8
Добавена стойност0.561.83.810.728.825.0

Picture. Йемен. Икономика, дял, %, 1970-2016

Йемен. Икономика, ръст

Picture. Йемен. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Йемен. Икономика, структура

Йемен. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство45.230.822.612.212.115.4
Промишленост11.88.220.738.128.126.9
Строителство3.49.72.54.06.34.1
Търговия16.017.011.715.621.616.8
Транспорт7.611.314.011.013.012.0
Услуги16.023.128.519.218.824.8

Picture. Йемен. Икономика, структура, %, 2016

Йемен. Икономика, качество

Йемен. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт89.0243.3335.0608.01 230.0920.0
Селско стопанство41.069.871.273.2148.0139.7
Промишленост10.718.665.0227.6342.2243.8

Picture. Йемен. Икономика, качество, 1970-2016

Йемен. Международна търговия

Йемен. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0400.120.494.09.30.56
Внос0.221.30.693.311.08.1
Нетен износ-0.18-1.1-0.200.69-1.7-7.5

Picture. Йемен. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Йемен. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор52.622.6
Ресурсно базирана икономика11.732.2
Производство на ниски технологии1.116.8
Производство на средни технологии4.919.3
Производство на високи технологии0.756.9
др.29.02.2

Йемен. Икономика, перспектива

Picture. Йемен. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir