Икономика

Югославия. Икономика, 1970-1990

Югославия. Икономика, размер

Югославия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-1990
показател197019801990
Брутен вътрешен продукт14.670.088.0
Брутен национален доход14.973.695.7
Добавена стойност13.463.874.1

Picture. Югославия. Икономика, дял, %, 1970-1990

Югославия. Икономика, ръст

Picture. Югославия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-1990

Югославия. Икономика, структура

Югославия. Икономика, структура, %, 1970-1990
показател197019801990
Селско стопанство17.712.812.9
Промишленост34.235.935.4
Строителство11.710.77.9
Търговия10.412.48.5
Транспорт7.48.112.3
Услуги18.620.123.1

Picture. Югославия. Икономика, структура, %, 1990

Югославия. Икономика, качество

Югославия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-1990
показател197019801990
Брутен вътрешен продукт720.03 176.03 764.0
Селско стопанство117.2370.4407.3
Промишленост226.01 040.51 123.0

Picture. Югославия. Икономика, качество, 1970-1990

Югославия. Международна търговия

Югославия. Международна търговия, млрд. $, 1970-1990
показател197019801990
Износ2.513.120.8
Внос3.219.325.9
Нетен износ-0.69-6.2-5.1

Picture. Югославия. Международна търговия, млрд. $, 1970-1990

Югославия. Икономика, перспектива

Picture. Югославия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir