Икономика

Република Южна Африка. Икономика, 1970-2016

Република Южна Африка. Икономика, размер

Република Южна Африка. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт18.783.9116.7138.4375.3295.4
Брутен национален доход18.080.5112.4135.3367.3287.2
Добавена стойност17.478.3105.4126.2340.8263.6

Picture. Република Южна Африка. Икономика, дял, %, 1970-2016

Република Южна Африка. Икономика, ръст

Picture. Република Южна Африка. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Република Южна Африка. Икономика, структура

Република Южна Африка. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство7.16.14.63.22.62.4
Промишленост33.244.135.628.226.325.0
Строителство4.43.43.52.73.84.0
Търговия15.012.114.815.114.915.2
Транспорт10.29.38.910.49.210.0
Услуги30.125.032.540.543.243.4

Picture. Република Южна Африка. Икономика, структура, %, 2016

Република Южна Африка. Икономика, качество

Република Южна Африка. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт817.02 820.03 107.03 027.07 276.05 274.0
Селско стопанство53.9160.9128.088.3173.7114.6
Промишленост253.31 160.71 000.3777.51 739.51 174.4

Picture. Република Южна Африка. Икономика, качество, 1970-2016

Република Южна Африка. Международна търговия

Република Южна Африка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ3.928.627.337.2107.489.4
Внос4.522.021.033.1102.789.0
Нетен износ-0.616.66.34.14.70.43

Picture. Република Южна Африка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Република Южна Африка. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор25.016.5
Ресурсно базирана икономика26.415.8
Производство на ниски технологии7.111.7
Производство на средни технологии30.529.5
Производство на високи технологии4.017.8
др.6.98.7

Република Южна Африка. Икономика, перспектива

Picture. Република Южна Африка. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir