Икономика

Замбия. Икономика, 1970-2016

Замбия. Икономика, размер

Замбия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.54.33.83.620.321.1
Брутен национален доход1.63.33.53.418.920.3
Добавена стойност1.33.93.43.319.120.1

Picture. Замбия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Замбия. Икономика, ръст

Picture. Замбия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Замбия. Икономика, структура

Замбия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство11.011.517.017.410.05.1
Промишленост42.235.745.720.623.524.4
Строителство4.12.52.44.410.611.4
Търговия13.319.314.022.720.924.6
Транспорт7.56.34.38.37.97.4
Услуги21.824.716.726.727.127.2

Picture. Замбия. Икономика, структура, %, 2016

Замбия. Икономика, качество

Замбия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт370.0733.0473.0342.01 463.01 270.0
Селско стопанство33.375.971.655.2137.861.6
Промишленост127.7235.0192.665.5324.8295.4

Picture. Замбия. Икономика, качество, 1970-2016

Замбия. Международна търговия

Замбия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.22.01.80.707.57.1
Внос1.02.72.11.16.39.0
Нетен износ0.20-0.67-0.34-0.451.2-1.9

Picture. Замбия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Замбия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор77.310.8
Ресурсно базирана икономика12.631.4
Производство на ниски технологии2.111.4
Производство на средни технологии4.534.5
Производство на високи технологии0.5310.3
др.3.01.6

Замбия. Икономика, перспектива

Picture. Замбия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir