Икономика

Зимбабве. Икономика, 1970-2016

Зимбабве. Икономика, размер

Зимбабве. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.07.111.77.510.116.1
Брутен национален доход2.07.111.47.39.415.4
Добавена стойност1.97.010.97.38.614.3

Picture. Зимбабве. Икономика, дял, %, 1970-2016

Зимбабве. Икономика, ръст

Picture. Зимбабве. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Зимбабве. Икономика, структура

Зимбабве. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство13.912.715.123.113.411.2
Промишленост30.535.029.617.026.321.4
Строителство5.42.83.12.22.12.9
Търговия14.913.716.715.916.014.5
Транспорт8.66.46.19.113.210.8
Услуги26.729.429.332.729.039.1

Picture. Зимбабве. Икономика, структура, %, 2016

Зимбабве. Икономика, качество

Зимбабве. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт391.0998.01 153.0618.0714.0998.0
Селско стопанство52.3123.4161.3138.182.299.2
Промишленост114.8341.1315.6101.7161.2189.1

Picture. Зимбабве. Икономика, качество, 1970-2016

Зимбабве. Международна търговия

Зимбабве. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.471.72.22.93.34.0
Внос0.421.82.02.75.26.0
Нетен износ0.051-0.0340.160.17-1.9-2.0

Picture. Зимбабве. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Зимбабве. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор45.920.6
Ресурсно базирана икономика25.322.8
Производство на ниски технологии3.111.4
Производство на средни технологии6.730.2
Производство на високи технологии0.5110.2
др.18.54.8

Зимбабве. Икономика, перспектива

Picture. Зимбабве. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir