Økonomi

Estland. Økonomi, 1990-2016

Estland. Økonomi, størrelse

Estland. Økonomi, størrelse, mia. $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt5.65.719.523.3
Bruttonationalindkomst5.65.518.322.9
Værditilvækst5.65.117.120.0

Picture. Estland. Økonomi, andel, %, 1990-2016

Estland. Økonomi, vækst

Picture. Estland. Økonomi, vækst, 1990=100%, 1990-2016

Estland. Økonomi, struktur

Estland. Økonomi, struktur, %, 1990-2016
indikator1990200020102016
Landbrug15.74.83.22.6
Industri39.621.922.020.9
Bygge- og anlægsvirksomhed7.25.95.96.0
Handel8.014.213.314.3
Transport6.415.714.213.6
Tjenesteydelser23.137.541.342.6

Picture. Estland. Økonomi, struktur, %, 2016

Estland. Økonomi, kvalitet

Estland. Økonomi, pr. indbygger, $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt3 589.04 067.014 640.017 782.0
Landbrug562.4175.8409.0392.1
Industri1 421.7794.92 823.83 192.5

Picture. Estland. Økonomi, kvalitet, 1990-2016

Estland. da

Estland. da, mia. $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Eksport2.43.514.618.4
Import2.83.713.417.5
Nettoeksport-0.44-0.181.20.90

Picture. Estland. da, mia. $, 1990-2016

Estland. da, struktur, %, 2016
indikator Eksport Import
Primærerhverv7.27.8
Ressourcebaseret økonomi23.721.4
Lavteknologisk fremstillingsvirksomhed15.114.4
Mellemteknologisk fremstillingsvirksomhed26.230.7
Højteknologisk fremstillingsvirksomhed18.516.8
m.fl.9.28.9

Estland. Økonomi, perspektiv

Picture. Estland. Økonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir