Økonomi

Kasakhstan. Økonomi, 1990-2016

Kasakhstan. Økonomi, størrelse

Kasakhstan. Økonomi, størrelse, mia. $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt29.718.3148.0135.0
Bruttonationalindkomst29.717.1128.7122.4
Værditilvækst31.817.2143.3127.3

Picture. Kasakhstan. Økonomi, andel, %, 1990-2016

Kasakhstan. Økonomi, vækst

Picture. Kasakhstan. Økonomi, vækst, 1990=100%, 1990-2016

Kasakhstan. Økonomi, struktur

Kasakhstan. Økonomi, struktur, %, 1990-2016
indikator1990200020102016
Landbrug31.88.64.74.9
Industri13.734.634.027.3
Bygge- og anlægsvirksomhed10.65.58.06.3
Handel8.013.814.319.4
Transport8.812.211.511.0
Tjenesteydelser27.225.327.631.1

Picture. Kasakhstan. Økonomi, struktur, %, 2016

Kasakhstan. Økonomi, kvalitet

Kasakhstan. Økonomi, pr. indbygger, $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt1 797.01 215.09 028.07 505.0
Landbrug611.498.5407.2346.9
Industri264.5396.12 970.11 933.7

Picture. Kasakhstan. Økonomi, kvalitet, 1990-2016

Kasakhstan. da

Kasakhstan. da, mia. $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Eksport2.310.465.543.8
Import9.19.044.338.9
Nettoeksport-6.81.421.24.9

Picture. Kasakhstan. da, mia. $, 1990-2016

Kasakhstan. da, struktur, %, 2016
indikator Eksport Import
Primærerhverv72.77.4
Ressourcebaseret økonomi10.718.6
Lavteknologisk fremstillingsvirksomhed4.022.1
Mellemteknologisk fremstillingsvirksomhed6.435.9
Højteknologisk fremstillingsvirksomhed5.414.1
m.fl.0.791.9

Kasakhstan. Økonomi, perspektiv

Picture. Kasakhstan. Økonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir