Økonomi

Letland. Økonomi, 1990-2016

Letland. Økonomi, størrelse

Letland. Økonomi, størrelse, mia. $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt9.77.923.827.6
Bruttonationalindkomst9.87.924.127.5
Værditilvækst9.37.121.123.8

Picture. Letland. Økonomi, andel, %, 1990-2016

Letland. Økonomi, vækst

Picture. Letland. Økonomi, vækst, 1990=100%, 1990-2016

Letland. Økonomi, struktur

Letland. Økonomi, struktur, %, 1990-2016
indikator1990200020102016
Landbrug21.75.14.44.0
Industri35.719.618.416.2
Bygge- og anlægsvirksomhed10.17.05.05.3
Handel6.215.417.316.8
Transport12.317.515.213.7
Tjenesteydelser14.135.439.744.0

Picture. Letland. Økonomi, struktur, %, 2016

Letland. Økonomi, kvalitet

Letland. Økonomi, pr. indbygger, $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt3 631.03 329.011 216.013 993.0
Landbrug760.1152.5442.0479.2
Industri1 251.4582.91 830.01 952.2

Picture. Letland. Økonomi, kvalitet, 1990-2016

Letland. da

Letland. da, mia. $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Eksport3.82.912.816.6
Import4.23.613.116.3
Nettoeksport-0.40-0.63-0.350.25

Picture. Letland. da, mia. $, 1990-2016

Letland. da, struktur, %, 2016
indikator Eksport Import
Primærerhverv14.111.0
Ressourcebaseret økonomi30.221.5
Lavteknologisk fremstillingsvirksomhed13.714.8
Mellemteknologisk fremstillingsvirksomhed18.426.1
Højteknologisk fremstillingsvirksomhed15.216.5
m.fl.8.310.2

Letland. Økonomi, perspektiv

Picture. Letland. Økonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir