Økonomi

Sydsudan. Økonomi, 2011-2016

Sydsudan. Økonomi, størrelse

Sydsudan. Økonomi, størrelse, mia. $, 2011-2016
indikator20112016
Bruttonationalprodukt17.86.5
Bruttonationalindkomst24.16.7
Værditilvækst17.66.4

Picture. Sydsudan. Økonomi, andel, %, 2011-2016

Sydsudan. Økonomi, vækst

Picture. Sydsudan. Økonomi, vækst, 2011=100%, 2011-2016

Sydsudan. Økonomi, struktur

Sydsudan. Økonomi, struktur, %, 2011-2016
indikator20112016
Landbrug4.54.1
Industri57.433.8
Bygge- og anlægsvirksomhed4.76.0
Handel6.510.9
Transport4.710.2
Tjenesteydelser22.235.0

Picture. Sydsudan. Økonomi, struktur, %, 2016

Sydsudan. Økonomi, kvalitet

Sydsudan. Økonomi, pr. indbygger, $, 2011-2016
indikator20112016
Bruttonationalprodukt1 703.0534.0
Landbrug76.521.7
Industri969.0177.7

Picture. Sydsudan. Økonomi, kvalitet, 2011-2016

Sydsudan. da

Sydsudan. da, mia. $, 2011-2016
indikator20112016
Eksport11.81.9
Import5.01.3
Nettoeksport6.80.58

Picture. Sydsudan. da, mia. $, 2011-2016

Sydsudan. Økonomi, perspektiv

Picture. Sydsudan. Økonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir