Οικονομία

Κεντρική Ασία. Οικονομία, 1990-2016

Κεντρική Ασία. Οικονομία, μεγέθους

Κεντρική Ασία. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν53.039.2220.6252.5
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα53.837.8201.6243.1
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία55.436.3210.6236.7

Picture. Κεντρική Ασία. Οικονομία, μερίδιο, %, 1990-2016

Κεντρική Ασία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Κεντρική Ασία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1990=100%, 1990-2016

Κεντρική Ασία. Οικονομία, δομή

Κεντρική Ασία. Οικονομία, δομή, %, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Γεωργία32.020.59.010.2
Βιομηχανία19.628.332.728.7
Κατασκευές9.86.07.87.1
Εμπόρι7.111.912.914.8
Μεταφορά7.99.911.210.7
Υπηρεσίες23.623.426.428.6

Picture. Κεντρική Ασία. Οικονομία, δομή, %, 2016

Κεντρική Ασία. Οικονομία, ποιότητας

Κεντρική Ασία. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν1 053.0706.03 493.03 618.0
Γεωργία351.8133.9299.2346.6
Βιομηχανία215.3185.01 091.2972.1

Picture. Κεντρική Ασία. Οικονομία, ποιότητας, 1990-2016

Κεντρική Ασία. el

Κεντρική Ασία. el, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Εξαγωγές12.520.299.886.7
Εισαγωγές22.518.271.274.8
Καθαρές εξαγωγές-10.01.928.611.9

Picture. Κεντρική Ασία. el, δισ. $, 1990-2016

Κεντρική Ασία. Οικονομία, προοπτική

Picture. Κεντρική Ασία. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir