Οικονομία

Κουρασάο. Οικονομία, 2005-2016

Κουρασάο. Οικονομία, μεγέθους

Κουρασάο. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 2005-2016
Δείκτης200520102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν2.33.03.1
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα2.42.93.1
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία2.22.72.8

Picture. Κουρασάο. Οικονομία, μερίδιο, %, 2005-2016

Κουρασάο. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Κουρασάο. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 2005=100%, 2005-2016

Κουρασάο. Οικονομία, δομή

Κουρασάο. Οικονομία, δομή, %, 2005-2016
Δείκτης200520102016
Γεωργία0.630.480.42
Βιομηχανία10.810.513.5
Κατασκευές5.65.56.3
Εμπόρι14.715.215.5
Μεταφορά7.911.211.3
Υπηρεσίες60.457.153.0

Picture. Κουρασάο. Οικονομία, δομή, %, 2016

Κουρασάο. Οικονομία, ποιότητας

Κουρασάο. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 2005-2016
Δείκτης200520102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν18 120.019 994.119 586.1
Γεωργία106.789.674.3
Βιομηχανία1 831.01 943.82 384.4

Picture. Κουρασάο. Οικονομία, ποιότητας, 2005-2016

Κουρασάο. el

Κουρασάο. el, δισ. $, 2005-2016
Δείκτης200520102016
Εξαγωγές1.41.61.8
Εισαγωγές1.82.62.3
Καθαρές εξαγωγές-0.37-0.97-0.49

Picture. Κουρασάο. el, δισ. $, 2005-2016

Κουρασάο. Οικονομία, προοπτική

Picture. Κουρασάο. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir