Οικονομία

Τσεχία. Οικονομία, 1990-2016

Τσεχία. Οικονομία, μεγέθους

Τσεχία. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν40.361.5207.0195.3
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα40.160.3191.4182.8
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία33.656.1187.6175.6

Picture. Τσεχία. Οικονομία, μερίδιο, %, 1990-2016

Τσεχία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Τσεχία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1990=100%, 1990-2016

Τσεχία. Οικονομία, δομή

Τσεχία. Οικονομία, δομή, %, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Γεωργία8.13.41.72.5
Βιομηχανία39.030.829.932.1
Κατασκευές8.46.46.95.5
Εμπόρι13.314.612.513.0
Μεταφορά6.411.311.310.8
Υπηρεσίες24.933.537.836.2

Picture. Τσεχία. Οικονομία, δομή, %, 2016

Τσεχία. Οικονομία, ποιότητας

Τσεχία. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν3 899.05 974.019 648.018 406.0
Γεωργία263.1186.6299.2406.1
Βιομηχανία1 266.11 681.85 326.45 320.5

Picture. Τσεχία. Οικονομία, ποιότητας, 1990-2016

Τσεχία. el

Τσεχία. el, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Εξαγωγές13.429.7137.0155.3
Εισαγωγές12.430.8130.6140.7
Καθαρές εξαγωγές0.95-1.16.414.6

Picture. Τσεχία. el, δισ. $, 1990-2016

Τσεχία. el, δομή, %, 2016
Δείκτης Εξαγωγές Εισαγωγές
Πρωτογενής παραγωγή3.88.5
Οικονομία που βασίζεται στους πόρους10.010.9
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας19.019.4
Βιομηχανία μέσης τεχνολογίας46.337.3
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας19.322.5
κ.λπ.1.61.3

Τσεχία. Οικονομία, προοπτική

Picture. Τσεχία. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir