Οικονομία

Εσθονία. Οικονομία, 1990-2016

Εσθονία. Οικονομία, μεγέθους

Εσθονία. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν5.65.719.523.3
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα5.65.518.322.9
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία5.65.117.120.0

Picture. Εσθονία. Οικονομία, μερίδιο, %, 1990-2016

Εσθονία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Εσθονία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1990=100%, 1990-2016

Εσθονία. Οικονομία, δομή

Εσθονία. Οικονομία, δομή, %, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Γεωργία15.74.83.22.6
Βιομηχανία39.621.922.020.9
Κατασκευές7.25.95.96.0
Εμπόρι8.014.213.314.3
Μεταφορά6.415.714.213.6
Υπηρεσίες23.137.541.342.6

Picture. Εσθονία. Οικονομία, δομή, %, 2016

Εσθονία. Οικονομία, ποιότητας

Εσθονία. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν3 589.04 067.014 640.017 782.0
Γεωργία562.4175.8409.0392.1
Βιομηχανία1 421.7794.92 823.83 192.5

Picture. Εσθονία. Οικονομία, ποιότητας, 1990-2016

Εσθονία. el

Εσθονία. el, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Εξαγωγές2.43.514.618.4
Εισαγωγές2.83.713.417.5
Καθαρές εξαγωγές-0.44-0.181.20.90

Picture. Εσθονία. el, δισ. $, 1990-2016

Εσθονία. el, δομή, %, 2016
Δείκτης Εξαγωγές Εισαγωγές
Πρωτογενής παραγωγή7.27.8
Οικονομία που βασίζεται στους πόρους23.721.4
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας15.114.4
Βιομηχανία μέσης τεχνολογίας26.230.7
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας18.516.8
κ.λπ.9.28.9

Εσθονία. Οικονομία, προοπτική

Picture. Εσθονία. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir