Οικονομία

Κιργιζία. Οικονομία, 1990-2016

Κιργιζία. Οικονομία, μεγέθους

Κιργιζία. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν2.61.44.86.6
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα2.61.34.56.3
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία2.61.34.56.0

Picture. Κιργιζία. Οικονομία, μερίδιο, %, 1990-2016

Κιργιζία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Κιργιζία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1990=100%, 1990-2016

Κιργιζία. Οικονομία, δομή

Κιργιζία. Οικονομία, δομή, %, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Γεωργία33.636.618.814.4
Βιομηχανία30.227.022.319.0
Κατασκευές7.94.55.99.3
Εμπόρι4.813.718.522.3
Μεταφορά6.14.29.88.5
Υπηρεσίες17.414.124.826.4

Picture. Κιργιζία. Οικονομία, δομή, %, 2016

Κιργιζία. Οικονομία, ποιότητας

Κιργιζία. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν597.0278.0884.01 100.0
Γεωργία196.695.0154.2145.5
Βιομηχανία176.770.1183.4192.2

Picture. Κιργιζία. Οικονομία, ποιότητας, 1990-2016

Κιργιζία. el

Κιργιζία. el, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Εξαγωγές0.760.572.52.4
Εισαγωγές1.30.653.94.7
Καθαρές εξαγωγές-0.53-0.079-1.4-2.3

Picture. Κιργιζία. el, δισ. $, 1990-2016

Κιργιζία. el, δομή, %, 2016
Δείκτης Εξαγωγές Εισαγωγές
Πρωτογενής παραγωγή12.26.2
Οικονομία που βασίζεται στους πόρους23.423.9
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας9.226.2
Βιομηχανία μέσης τεχνολογίας10.828.9
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας5.611.2
κ.λπ.38.93.5

Κιργιζία. Οικονομία, προοπτική

Picture. Κιργιζία. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir