Οικονομία

Μακεδονία. Οικονομία, 1990-2016

Μακεδονία. Οικονομία, μεγέθους

Μακεδονία. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν2.93.89.410.7
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα2.93.79.310.3
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία2.53.28.19.3

Picture. Μακεδονία. Οικονομία, μερίδιο, %, 1990-2016

Μακεδονία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Μακεδονία. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1990=100%, 1990-2016

Μακεδονία. Οικονομία, δομή

Μακεδονία. Οικονομία, δομή, %, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Γεωργία9.112.011.710.5
Βιομηχανία27.718.717.919.9
Κατασκευές8.46.76.58.6
Εμπόρι8.411.914.117.2
Μεταφορά7.29.78.37.9
Υπηρεσίες39.241.141.536.0

Picture. Μακεδονία. Οικονομία, δομή, %, 2016

Μακεδονία. Οικονομία, ποιότητας

Μακεδονία. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν1 459.01 854.04 543.05 163.0
Γεωργία113.6187.2459.8470.4
Βιομηχανία346.1292.5703.0891.8

Picture. Μακεδονία. Οικονομία, ποιότητας, 1990-2016

Μακεδονία. el

Μακεδονία. el, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Εξαγωγές0.541.23.75.4
Εισαγωγές0.821.85.57.0
Καθαρές εξαγωγές-0.28-0.54-1.7-1.6

Picture. Μακεδονία. el, δισ. $, 1990-2016

Μακεδονία. el, δομή, %, 2016
Δείκτης Εξαγωγές Εισαγωγές
Πρωτογενής παραγωγή7.120.8
Οικονομία που βασίζεται στους πόρους11.722.1
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας23.918.4
Βιομηχανία μέσης τεχνολογίας53.629.2
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας3.47.8
κ.λπ.0.361.8

Μακεδονία. Οικονομία, προοπτική

Picture. Μακεδονία. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir