Οικονομία

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, 2011-2016

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, μεγέθους

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 2011-2016
Δείκτης20112016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν17.86.5
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα24.16.7
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία17.66.4

Picture. Νότιο Σουδάν. Οικονομία, μερίδιο, %, 2011-2016

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Νότιο Σουδάν. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 2011=100%, 2011-2016

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, δομή

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, δομή, %, 2011-2016
Δείκτης20112016
Γεωργία4.54.1
Βιομηχανία57.433.8
Κατασκευές4.76.0
Εμπόρι6.510.9
Μεταφορά4.710.2
Υπηρεσίες22.235.0

Picture. Νότιο Σουδάν. Οικονομία, δομή, %, 2016

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, ποιότητας

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 2011-2016
Δείκτης20112016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν1 703.0534.0
Γεωργία76.521.7
Βιομηχανία969.0177.7

Picture. Νότιο Σουδάν. Οικονομία, ποιότητας, 2011-2016

Νότιο Σουδάν. el

Νότιο Σουδάν. el, δισ. $, 2011-2016
Δείκτης20112016
Εξαγωγές11.81.9
Εισαγωγές5.01.3
Καθαρές εξαγωγές6.80.58

Picture. Νότιο Σουδάν. el, δισ. $, 2011-2016

Νότιο Σουδάν. Οικονομία, προοπτική

Picture. Νότιο Σουδάν. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir