Οικονομία

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, 2005-2016

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, μεγέθους

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 2005-2016
Δείκτης200520102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν0.710.901.1
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα0.680.861.0
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία0.670.840.99

Picture. Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, μερίδιο, %, 2005-2016

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 2005=100%, 2005-2016

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, δομή

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, δομή, %, 2005-2016
Δείκτης200520102016
Γεωργία0.300.150.096
Βιομηχανία7.56.54.0
Κατασκευές9.06.95.2
Εμπόρι22.923.725.7
Μεταφορά13.113.312.5
Υπηρεσίες47.349.452.5

Picture. Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, δομή, %, 2016

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, ποιότητας

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 2005-2016
Δείκτης200520102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν21 761.827 064.727 116.2
Γεωργία62.037.024.0
Βιομηχανία1 539.01 652.51 006.1

Picture. Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, ποιότητας, 2005-2016

Άγιος Μαρτίνος. el

Άγιος Μαρτίνος. el, δισ. $, 2005-2016
Δείκτης200520102016
Εξαγωγές0.900.931.2
Εισαγωγές0.950.931.1
Καθαρές εξαγωγές-0.0470.00140.037

Picture. Άγιος Μαρτίνος. el, δισ. $, 2005-2016

Άγιος Μαρτίνος. el, δομή, %, 2016
Δείκτης Εξαγωγές Εισαγωγές
Πρωτογενής παραγωγή0.0244.9
Οικονομία που βασίζεται στους πόρους1.320.1
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας0.7043.5
Βιομηχανία μέσης τεχνολογίας1.520.0
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας0.476.4
κ.λπ.96.05.1

Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, προοπτική

Picture. Άγιος Μαρτίνος. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir