Οικονομία

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, 1990-2016

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, μεγέθους

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν0.210.454.02.7
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα0.250.463.32.1
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία0.210.453.92.7

Picture. Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, μερίδιο, %, 1990-2016

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1990=100%, 1990-2016

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, δομή

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, δομή, %, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Γεωργία20.122.54.87.0
Βιομηχανία35.020.678.162.6
Κατασκευές14.29.61.86.6
Εμπόρι6.720.04.15.3
Μεταφορά5.95.71.92.4
Υπηρεσίες18.121.59.316.1

Picture. Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, δομή, %, 2016

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, ποιότητας

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν278.0519.03 604.02 131.0
Γεωργία57.3117.0171.7149.3
Βιομηχανία99.7107.32 775.11 329.3

Picture. Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, ποιότητας, 1990-2016

Ανατολικό Τιμόρ. el

Ανατολικό Τιμόρ. el, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Εξαγωγές0.0770.174.01.7
Εισαγωγές0.350.752.01.4
Καθαρές εξαγωγές-0.27-0.582.00.28

Picture. Ανατολικό Τιμόρ. el, δισ. $, 1990-2016

Ανατολικό Τιμόρ. el, δομή, %, 2016
Δείκτης Εξαγωγές Εισαγωγές
Πρωτογενής παραγωγή91.815.5
Οικονομία που βασίζεται στους πόρους1.442.6
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας1.210.4
Βιομηχανία μέσης τεχνολογίας2.621.4
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας1.78.0
κ.λπ.1.32.1

Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, προοπτική

Picture. Ανατολικό Τιμόρ. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir