Οικονομία

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, 1990-2016

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, μεγέθους

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν3.14.922.636.2
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα3.14.720.734.4
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία3.14.921.835.3

Picture. Τουρκμενιστάν. Οικονομία, μερίδιο, %, 1990-2016

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Τουρκμενιστάν. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1990=100%, 1990-2016

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, δομή

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, δομή, %, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Γεωργία32.322.914.513.4
Βιομηχανία25.435.040.342.4
Κατασκευές3.66.88.18.5
Εμπόρι8.73.54.44.2
Μεταφορά11.96.66.66.4
Υπηρεσίες18.125.126.025.0

Picture. Τουρκμενιστάν. Οικονομία, δομή, %, 2016

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, ποιότητας

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν835.01 092.04 439.06 389.0
Γεωργία274.7250.6624.4837.3
Βιομηχανία216.2382.61 730.92 643.6

Picture. Τουρκμενιστάν. Οικονομία, ποιότητας, 1990-2016

Τουρκμενιστάν. el

Τουρκμενιστάν. el, δισ. $, 1990-2016
Δείκτης1990200020102016
Εξαγωγές3.44.817.226.9
Εισαγωγές3.34.110.016.0
Καθαρές εξαγωγές0.110.737.210.9

Picture. Τουρκμενιστάν. el, δισ. $, 1990-2016

Τουρκμενιστάν. el, δομή, %, 2016
Δείκτης Εξαγωγές Εισαγωγές
Πρωτογενής παραγωγή85.54.5
Οικονομία που βασίζεται στους πόρους5.412.8
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας4.316.1
Βιομηχανία μέσης τεχνολογίας3.451.7
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας0.4411.6
κ.λπ.0.833.2

Τουρκμενιστάν. Οικονομία, προοπτική

Picture. Τουρκμενιστάν. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir