Οικονομία

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, 1970-2016

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, μεγέθους

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1970-2016
Δείκτης197019801990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν0.0210.0700.230.400.680.77
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα0.0210.0810.230.380.670.75
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία0.0190.0670.210.350.580.65

Picture. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, μερίδιο, %, 1970-2016

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1970=100%, 1970-2016

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, δομή

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, δομή, %, 1970-2016
Δείκτης197019801990200020102016
Γεωργία14.110.716.78.57.18.2
Βιομηχανία10.611.612.311.210.49.7
Κατασκευές8.49.36.98.38.87.7
Εμπόρι12.612.111.917.816.115.6
Μεταφορά11.811.514.514.313.813.1
Υπηρεσίες42.544.837.739.943.845.7

Picture. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, δομή, %, 2016

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, ποιότητας

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1970-2016
Δείκτης197019801990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν234.0696.02 179.03 673.06 232.06 980.0
Γεωργία29.870.8320.6272.9378.8485.7
Βιομηχανία22.476.7236.3359.4554.6572.0

Picture. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, ποιότητας, 1970-2016

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. el

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. el, δισ. $, 1970-2016
Δείκτης197019801990200020102016
Εξαγωγές0.00520.0330.130.180.190.20
Εισαγωγές0.0120.0590.140.180.390.39
Καθαρές εξαγωγές-0.0065-0.025-0.011-0.0055-0.20-0.20

Picture. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. el, δισ. $, 1970-2016

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. el, δομή, %, 2016
Δείκτης Εξαγωγές Εισαγωγές
Πρωτογενής παραγωγή20.117.7
Οικονομία που βασίζεται στους πόρους25.637.7
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας7.913.5
Βιομηχανία μέσης τεχνολογίας41.821.4
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας1.98.5
κ.λπ.2.81.2

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, προοπτική

Picture. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir