Ekonomija

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, 1970-2016

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, veličina

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, veličina, dočekala. $, 1970-2016
Indikator197019801990200020102016
Bruto domaći proizvod0.0350.0780.110.0720.200.34
Bruto nacionalni dohodak0.0370.0820.100.0660.200.34
Dodana vrijednost0.0350.0780.110.0720.190.33

Picture. Sveti Toma i Princip. Ekonomija, Podjeli, %, 1970-2016

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, rast

Picture. Sveti Toma i Princip. Ekonomija, rast, 1970=100%, 1970-2016

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, struktura

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, struktura, %, 1970-2016
Indikator197019801990200020102016
Poljoprivreda27.627.627.620.011.811.5
Industrija9.89.89.89.712.49.4
Građevinarstvo8.18.18.17.65.77.3
Trgovina25.425.425.428.933.530.9
Prijevoz11.811.811.813.713.111.5
Usluge17.317.317.320.123.529.5

Picture. Sveti Toma i Princip. Ekonomija, struktura, %, 2016

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, kvaliteta

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, po stanovniku, $, 1970-2016
Indikator197019801990200020102016
Bruto domaći proizvod477.0818.0996.0523.01 130.01 715.0
Poljoprivreda131.7225.8275.0104.9127.3191.5
Industrija46.679.997.350.7134.4157.4

Picture. Sveti Toma i Princip. Ekonomija, kvaliteta, 1970-2016

Sveti Toma i Princip. Vanjskotrgovinsko poslovanje

Sveti Toma i Princip. Vanjskotrgovinsko poslovanje, dočekala. $, 1970-2016
Indikator197019801990200020102016
Izvoz0.00660.0170.0160.0250.0260.042
Uvoz0.00720.0390.0820.0690.120.18
Neto izvoz-0.0007-0.022-0.066-0.043-0.097-0.14

Picture. Sveti Toma i Princip. Vanjskotrgovinsko poslovanje, dočekala. $, 1970-2016

Sveti Toma i Princip. Vanjskotrgovinsko poslovanje, struktura, %, 2016
Indikator Izvoz Uvoz
Primarne djelatnosti64.513.2
Gospodarstvo utemeljeno na resursima3.450.2
Niska tehnološka proizvodnja4.911.9
Srednja tehnološka proizvodnja23.017.2
Visokotehnološka proizvodnja3.77.1
dr.0.550.47

Sveti Toma i Princip. Ekonomija, perspektiva

Picture. Sveti Toma i Princip. Ekonomija, perspektiva

© Ivan Kushnir