Ekonomija

Istočni Timor. Ekonomija, 1990-2016

Istočni Timor. Ekonomija, veličina

Istočni Timor. Ekonomija, veličina, dočekala. $, 1990-2016
Indikator1990200020102016
Bruto domaći proizvod0.210.454.02.7
Bruto nacionalni dohodak0.250.463.32.1
Dodana vrijednost0.210.453.92.7

Picture. Istočni Timor. Ekonomija, Podjeli, %, 1990-2016

Istočni Timor. Ekonomija, rast

Picture. Istočni Timor. Ekonomija, rast, 1990=100%, 1990-2016

Istočni Timor. Ekonomija, struktura

Istočni Timor. Ekonomija, struktura, %, 1990-2016
Indikator1990200020102016
Poljoprivreda20.122.54.87.0
Industrija35.020.678.162.6
Građevinarstvo14.29.61.86.6
Trgovina6.720.04.15.3
Prijevoz5.95.71.92.4
Usluge18.121.59.316.1

Picture. Istočni Timor. Ekonomija, struktura, %, 2016

Istočni Timor. Ekonomija, kvaliteta

Istočni Timor. Ekonomija, po stanovniku, $, 1990-2016
Indikator1990200020102016
Bruto domaći proizvod278.0519.03 604.02 131.0
Poljoprivreda57.3117.0171.7149.3
Industrija99.7107.32 775.11 329.3

Picture. Istočni Timor. Ekonomija, kvaliteta, 1990-2016

Istočni Timor. Vanjskotrgovinsko poslovanje

Istočni Timor. Vanjskotrgovinsko poslovanje, dočekala. $, 1990-2016
Indikator1990200020102016
Izvoz0.0770.174.01.7
Uvoz0.350.752.01.4
Neto izvoz-0.27-0.582.00.28

Picture. Istočni Timor. Vanjskotrgovinsko poslovanje, dočekala. $, 1990-2016

Istočni Timor. Vanjskotrgovinsko poslovanje, struktura, %, 2016
Indikator Izvoz Uvoz
Primarne djelatnosti91.815.5
Gospodarstvo utemeljeno na resursima1.442.6
Niska tehnološka proizvodnja1.210.4
Srednja tehnološka proizvodnja2.621.4
Visokotehnološka proizvodnja1.78.0
dr.1.32.1

Istočni Timor. Ekonomija, perspektiva

Picture. Istočni Timor. Ekonomija, perspektiva

© Ivan Kushnir