Економија

Средна Америка. Економија, 1970-2016

Средна Америка. Економија, големина

Средна Америка. Економија, големина, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ51.3258.6325.9777.91 212.71 321.6
Бруто-националниот доход50.3250.2314.7758.41 194.31 301.6
Додадена вредност49.8249.6312.6743.01 162.61 243.0

Picture. Средна Америка. Економија, Сподели, %, 1970-2016

Средна Америка. Економија, раст

Picture. Средна Америка. Економија, раст, 1970=100%, 1970-2016

Средна Америка. Економија, структура

Средна Америка. Економија, структура, %, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Земјоделство12.89.18.54.54.14.4
Индустрија24.431.130.627.524.822.4
Градежништво5.67.04.47.47.87.8
Трговија24.522.721.419.918.722.0
Транспорт5.06.67.58.28.88.3
Услуги27.723.627.732.535.835.0

Picture. Средна Америка. Економија, структура, %, 2016

Средна Америка. Економија, квалитет

Средна Америка. Економија, по глава, $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ734.02 791.02 841.05 637.07 553.07 552.0
Земјоделство91.4243.9231.5242.4299.8315.2
Индустрија173.3839.0833.01 481.51 795.81 590.5

Picture. Средна Америка. Економија, квалитет, 1970-2016

Средна Америка. mk

Средна Америка. mk, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Извоз5.536.861.2209.0373.5476.4
Увоз7.144.765.6226.4403.8514.8
Нето-извоз-1.6-7.9-4.4-17.4-30.3-38.4

Picture. Средна Америка. mk, млрд. $, 1970-2016

Средна Америка. Економија, перспектива

Picture. Средна Америка. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir