Економија

Средна Азија. Економија, 1990-2016

Средна Азија. Економија, големина

Средна Азија. Економија, големина, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ53.039.2220.6252.5
Бруто-националниот доход53.837.8201.6243.1
Додадена вредност55.436.3210.6236.7

Picture. Средна Азија. Економија, Сподели, %, 1990-2016

Средна Азија. Економија, раст

Picture. Средна Азија. Економија, раст, 1990=100%, 1990-2016

Средна Азија. Економија, структура

Средна Азија. Економија, структура, %, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Земјоделство32.020.59.010.2
Индустрија19.628.332.728.7
Градежништво9.86.07.87.1
Трговија7.111.912.914.8
Транспорт7.99.911.210.7
Услуги23.623.426.428.6

Picture. Средна Азија. Економија, структура, %, 2016

Средна Азија. Економија, квалитет

Средна Азија. Економија, по глава, $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ1 053.0706.03 493.03 618.0
Земјоделство351.8133.9299.2346.6
Индустрија215.3185.01 091.2972.1

Picture. Средна Азија. Економија, квалитет, 1990-2016

Средна Азија. mk

Средна Азија. mk, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Извоз12.520.299.886.7
Увоз22.518.271.274.8
Нето-извоз-10.01.928.611.9

Picture. Средна Азија. mk, млрд. $, 1990-2016

Средна Азија. Економија, перспектива

Picture. Средна Азија. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir