Економија

Зелен ’Рт. Економија, 1970-2016

Зелен ’Рт. Економија, големина

Зелен ’Рт. Економија, големина, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ0.0730.160.350.611.71.6
Бруто-националниот доход0.0710.160.350.601.61.6
Додадена вредност0.0630.140.340.591.51.4

Picture. Зелен ’Рт. Економија, Сподели, %, 1970-2016

Зелен ’Рт. Економија, раст

Picture. Зелен ’Рт. Економија, раст, 1970=100%, 1970-2016

Зелен ’Рт. Економија, структура

Зелен ’Рт. Економија, структура, %, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Земјоделство20.925.117.515.89.29.4
Индустрија5.86.018.616.48.410.0
Градежништво16.416.114.39.212.49.9
Трговија25.424.215.614.919.020.3
Транспорт10.08.112.416.117.014.7
Услуги21.520.621.627.634.135.6

Picture. Зелен ’Рт. Економија, структура, %, 2016

Зелен ’Рт. Економија, квалитет

Зелен ’Рт. Економија, по глава, $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ270.0564.01 025.01 410.03 313.03 038.0
Земјоделство48.9123.9174.2215.2264.7245.0
Индустрија13.529.5184.9223.2243.3260.0

Picture. Зелен ’Рт. Економија, квалитет, 1970-2016

Зелен ’Рт. mk

Зелен ’Рт. mk, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Извоз0.0260.0480.100.260.540.62
Увоз0.0530.110.240.351.00.95
Нето-извоз-0.027-0.060-0.14-0.087-0.48-0.33

Picture. Зелен ’Рт. mk, млрд. $, 1970-2016

Зелен ’Рт. mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи25.716.8
Производи со седиште во ресурси28.534.5
Ниска технологија произведува6.915.4
Средна технологија произведува28.918.8
Висока технологија произведува9.911.1
други0.183.4

Зелен ’Рт. Економија, перспектива

Picture. Зелен ’Рт. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir