Економија

Естонија. Економија, 1990-2016

Естонија. Економија, големина

Естонија. Економија, големина, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ5.65.719.523.3
Бруто-националниот доход5.65.518.322.9
Додадена вредност5.65.117.120.0

Picture. Естонија. Економија, Сподели, %, 1990-2016

Естонија. Економија, раст

Picture. Естонија. Економија, раст, 1990=100%, 1990-2016

Естонија. Економија, структура

Естонија. Економија, структура, %, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Земјоделство15.74.83.22.6
Индустрија39.621.922.020.9
Градежништво7.25.95.96.0
Трговија8.014.213.314.3
Транспорт6.415.714.213.6
Услуги23.137.541.342.6

Picture. Естонија. Економија, структура, %, 2016

Естонија. Економија, квалитет

Естонија. Економија, по глава, $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ3 589.04 067.014 640.017 782.0
Земјоделство562.4175.8409.0392.1
Индустрија1 421.7794.92 823.83 192.5

Picture. Естонија. Економија, квалитет, 1990-2016

Естонија. mk

Естонија. mk, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Извоз2.43.514.618.4
Увоз2.83.713.417.5
Нето-извоз-0.44-0.181.20.90

Picture. Естонија. mk, млрд. $, 1990-2016

Естонија. mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи7.27.8
Производи со седиште во ресурси23.721.4
Ниска технологија произведува15.114.4
Средна технологија произведува26.230.7
Висока технологија произведува18.516.8
други9.28.9

Естонија. Економија, перспектива

Picture. Естонија. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir