Економија

Гвинеја-Бисао. Економија, 1970-2016

Гвинеја-Бисао. Економија, големина

Гвинеја-Бисао. Економија, големина, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ0.280.470.610.360.851.1
Бруто-националниот доход0.280.440.580.350.851.1
Додадена вредност0.280.450.610.350.831.1

Picture. Гвинеја-Бисао. Економија, Сподели, %, 1970-2016

Гвинеја-Бисао. Економија, раст

Picture. Гвинеја-Бисао. Економија, раст, 1970=100%, 1970-2016

Гвинеја-Бисао. Економија, структура

Гвинеја-Бисао. Економија, структура, %, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Земјоделство47.544.344.643.346.244.2
Индустрија13.111.98.214.412.213.5
Градежништво8.27.810.00.341.21.3
Трговија20.724.025.723.718.921.1
Транспорт3.03.43.73.64.55.2
Услуги7.68.77.814.616.914.7

Picture. Гвинеја-Бисао. Економија, структура, %, 2016

Гвинеја-Бисао. Економија, квалитет

Гвинеја-Бисао. Економија, по глава, $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ395.0586.0603.0292.0546.0618.0
Земјоделство187.4247.3268.9123.5246.2268.2
Индустрија51.666.349.641.065.281.7

Picture. Гвинеја-Бисао. Економија, квалитет, 1970-2016

Гвинеја-Бисао. mk

Гвинеја-Бисао. mk, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Извоз0.0100.0530.0730.0680.170.27
Увоз0.0760.180.240.0860.300.32
Нето-извоз-0.066-0.12-0.16-0.018-0.13-0.047

Picture. Гвинеја-Бисао. mk, млрд. $, 1970-2016

Гвинеја-Бисао. mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи96.916.7
Производи со седиште во ресурси1.541.6
Ниска технологија произведува0.4713.6
Средна технологија произведува1.020.1
Висока технологија произведува0.147.2
други0.0170.81

Гвинеја-Бисао. Економија, перспектива

Picture. Гвинеја-Бисао. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir