Економија

Централна Африка. Економија, 1970-2016

Централна Африка. Економија, големина

Централна Африка. Економија, големина, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ11.342.154.043.6185.0225.2
Бруто-националниот доход6.024.949.337.8163.6214.5
Додадена вредност6.325.253.642.1182.0219.9

Picture. Централна Африка. Економија, Сподели, %, 1970-2016

Централна Африка. Економија, раст

Picture. Централна Африка. Економија, раст, 1970=100%, 1970-2016

Централна Африка. Економија, структура

Централна Африка. Економија, структура, %, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Земјоделство17.815.620.415.210.412.0
Индустрија29.032.029.645.843.334.5
Градежништво4.94.14.83.36.88.3
Трговија16.112.213.712.114.317.5
Транспорт5.85.68.57.55.96.6
Услуги26.430.323.816.119.221.1

Picture. Централна Африка. Економија, структура, %, 2016

Централна Африка. Економија, квалитет

Централна Африка. Економија, по глава, $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ274.0785.0757.0454.01 408.01 420.0
Земјоделство27.273.5153.666.8143.8166.5
Индустрија44.3150.4222.8200.9599.9477.9

Picture. Централна Африка. Економија, квалитет, 1970-2016

Централна Африка. mk

Централна Африка. mk, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Извоз4.314.917.920.0103.061.7
Увоз4.314.815.315.078.666.5
Нето-извоз-0.0700.192.65.124.4-4.8

Picture. Централна Африка. mk, млрд. $, 1970-2016

Централна Африка. Економија, перспектива

Picture. Централна Африка. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir