Економија

Македонија (појаснување). Економија, 1990-2016

Македонија (појаснување). Економија, големина

Македонија (појаснување). Економија, големина, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ2.93.89.410.7
Бруто-националниот доход2.93.79.310.3
Додадена вредност2.53.28.19.3

Picture. Македонија (појаснување). Економија, Сподели, %, 1990-2016

Македонија (појаснување). Економија, раст

Picture. Македонија (појаснување). Економија, раст, 1990=100%, 1990-2016

Македонија (појаснување). Економија, структура

Македонија (појаснување). Економија, структура, %, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Земјоделство9.112.011.710.5
Индустрија27.718.717.919.9
Градежништво8.46.76.58.6
Трговија8.411.914.117.2
Транспорт7.29.78.37.9
Услуги39.241.141.536.0

Picture. Македонија (појаснување). Економија, структура, %, 2016

Македонија (појаснување). Економија, квалитет

Македонија (појаснување). Економија, по глава, $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ1 459.01 854.04 543.05 163.0
Земјоделство113.6187.2459.8470.4
Индустрија346.1292.5703.0891.8

Picture. Македонија (појаснување). Економија, квалитет, 1990-2016

Македонија (појаснување). mk

Македонија (појаснување). mk, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Извоз0.541.23.75.4
Увоз0.821.85.57.0
Нето-извоз-0.28-0.54-1.7-1.6

Picture. Македонија (појаснување). mk, млрд. $, 1990-2016

Македонија (појаснување). mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи7.120.8
Производи со седиште во ресурси11.722.1
Ниска технологија произведува23.918.4
Средна технологија произведува53.629.2
Висока технологија произведува3.47.8
други0.361.8

Македонија (појаснување). Економија, перспектива

Picture. Македонија (појаснување). Економија, перспектива

© Ivan Kushnir