Економија

Оман. Економија, 1970-2016

Оман. Економија, големина

Оман. Економија, големина, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ0.276.311.619.458.663.2
Бруто-националниот доход0.216.011.218.655.159.2
Додадена вредност0.286.511.719.759.967.0

Picture. Оман. Економија, Сподели, %, 1970-2016

Оман. Економија, раст

Picture. Оман. Економија, раст, 1970=100%, 1970-2016

Оман. Економија, структура

Оман. Економија, структура, %, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Земјоделство15.62.72.72.01.41.3
Индустрија55.161.653.156.457.152.1
Градежништво12.98.43.82.15.76.2
Трговија1.75.57.48.18.08.0
Транспорт0.452.23.44.85.24.9
Услуги14.219.729.626.622.727.6

Picture. Оман. Економија, структура, %, 2016

Оман. Економија, квалитет

Оман. Економија, по глава, $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ371.05 419.06 377.08 576.019 281.014 277.0
Земјоделство59.6152.1172.3178.0266.5199.7
Индустрија211.13 472.33 426.64 906.011 233.27 887.7

Picture. Оман. Економија, квалитет, 1970-2016

Оман. mk

Оман. mk, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Извоз0.202.94.310.538.530.8
Увоз0.0531.92.65.124.229.3
Нето-извоз0.151.11.75.414.31.5

Picture. Оман. mk, млрд. $, 1970-2016

Оман. mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи66.111.2
Производи со седиште во ресурси18.324.7
Ниска технологија произведува3.313.2
Средна технологија произведува11.137.0
Висока технологија произведува0.909.4
други0.294.5

Оман. Економија, перспектива

Picture. Оман. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir