Економија

Србија. Економија, 1990-2016

Србија. Економија, големина

Србија. Економија, големина, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ40.49.439.538.3
Бруто-националниот доход40.59.438.636.1
Додадена вредност37.88.632.931.6

Picture. Србија. Економија, Сподели, %, 1990-2016

Србија. Економија, раст

Picture. Србија. Економија, раст, 1990=100%, 1990-2016

Србија. Економија, структура

Србија. Економија, структура, %, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Земјоделство21.019.910.27.9
Индустрија27.028.422.725.9
Градежништво6.95.15.75.4
Трговија7.17.412.713.7
Транспорт6.37.110.511.2
Услуги31.632.038.336.0

Picture. Србија. Економија, структура, %, 2016

Србија. Економија, квалитет

Србија. Економија, по глава, $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ4 249.01 249.05 412.05 426.0
Земјоделство834.9229.1461.4351.9
Индустрија1 075.4326.21 024.81 159.5

Picture. Србија. Економија, квалитет, 1990-2016

Србија. mk

Србија. mk, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Извоз4.70.9213.019.2
Увоз8.71.318.922.0
Нето-извоз-4.0-0.42-5.9-2.9

Picture. Србија. mk, млрд. $, 1990-2016

Србија. mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи14.013.0
Производи со седиште во ресурси23.314.8
Ниска технологија произведува20.114.6
Средна технологија произведува31.030.2
Висока технологија произведува8.49.9
други3.217.5

Србија. Економија, перспектива

Picture. Србија. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir