Економија

Јужна Африка. Економија, 1970-2016

Јужна Африка. Економија, големина

Јужна Африка. Економија, големина, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ19.688.4125.1150.7406.2328.2
Бруто-националниот доход18.884.7120.9147.3397.1318.5
Додадена вредност18.382.5113.1137.6369.3293.8

Picture. Јужна Африка. Економија, Сподели, %, 1970-2016

Јужна Африка. Економија, раст

Picture. Јужна Африка. Економија, раст, 1970=100%, 1970-2016

Јужна Африка. Економија, структура

Јужна Африка. Економија, структура, %, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Земјоделство7.46.54.83.62.92.7
Индустрија33.143.835.828.826.525.3
Градежништво4.43.53.72.93.94.1
Трговија14.912.014.514.814.915.4
Транспорт10.09.08.69.98.99.6
Услуги30.125.232.740.142.842.9

Picture. Јужна Африка. Економија, структура, %, 2016

Јужна Африка. Економија, квалитет

Јужна Африка. Економија, по глава, $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ759.02 625.02 921.02 882.06 884.05 105.0
Земјоделство52.9158.2125.993.8183.3123.2
Индустрија235.61 071.7945.0757.41 659.51 155.1

Picture. Јужна Африка. Економија, квалитет, 1970-2016

Јужна Африка. mk

Јужна Африка. mk, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Извоз4.431.431.343.3121.4105.4
Увоз5.125.326.139.6121.2106.8
Нето-извоз-0.656.15.23.60.18-1.4

Picture. Јужна Африка. mk, млрд. $, 1970-2016

Јужна Африка. Економија, перспектива

Picture. Јужна Африка. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir