Економија

Јужен Судан. Економија, 2011-2016

Јужен Судан. Економија, големина

Јужен Судан. Економија, големина, млрд. $, 2011-2016
Индикатор20112016
Бруто-домашен производ17.86.5
Бруто-националниот доход24.16.7
Додадена вредност17.66.4

Picture. Јужен Судан. Економија, Сподели, %, 2011-2016

Јужен Судан. Економија, раст

Picture. Јужен Судан. Економија, раст, 2011=100%, 2011-2016

Јужен Судан. Економија, структура

Јужен Судан. Економија, структура, %, 2011-2016
Индикатор20112016
Земјоделство4.54.1
Индустрија57.433.8
Градежништво4.76.0
Трговија6.510.9
Транспорт4.710.2
Услуги22.235.0

Picture. Јужен Судан. Економија, структура, %, 2016

Јужен Судан. Економија, квалитет

Јужен Судан. Економија, по глава, $, 2011-2016
Индикатор20112016
Бруто-домашен производ1 703.0534.0
Земјоделство76.521.7
Индустрија969.0177.7

Picture. Јужен Судан. Економија, квалитет, 2011-2016

Јужен Судан. mk

Јужен Судан. mk, млрд. $, 2011-2016
Индикатор20112016
Извоз11.81.9
Увоз5.01.3
Нето-извоз6.80.58

Picture. Јужен Судан. mk, млрд. $, 2011-2016

Јужен Судан. Економија, перспектива

Picture. Јужен Судан. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir