Економија

Узбекистан. Економија, 1990-2016

Узбекистан. Економија, големина

Узбекистан. Економија, големина, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ14.713.839.567.8
Бруто-националниот доход14.713.540.771.3
Додадена вредност14.912.035.961.9

Picture. Узбекистан. Економија, Сподели, %, 1990-2016

Узбекистан. Економија, раст

Picture. Узбекистан. Економија, раст, 1990=100%, 1990-2016

Узбекистан. Економија, структура

Узбекистан. Економија, структура, %, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Земјоделство33.034.419.817.6
Индустрија25.916.226.725.7
Градежништво10.56.96.67.2
Трговија5.812.310.610.5
Транспорт5.98.812.912.5
Услуги18.721.423.426.5

Picture. Узбекистан. Економија, структура, %, 2016

Узбекистан. Економија, квалитет

Узбекистан. Економија, по глава, $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ720.0554.01 382.02 155.0
Земјоделство240.6166.5248.1346.5
Индустрија188.878.7334.8505.0

Picture. Узбекистан. Економија, квалитет, 1990-2016

Узбекистан. mk

Узбекистан. mk, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Извоз4.33.713.112.7
Увоз7.03.79.712.2
Нето-извоз-2.8-0.0223.40.50

Picture. Узбекистан. mk, млрд. $, 1990-2016

Узбекистан. mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи30.07.4
Производи со седиште во ресурси2.619.3
Ниска технологија произведува12.813.4
Средна технологија произведува9.141.0
Висока технологија произведува4.515.2
други41.03.8

Узбекистан. Економија, перспектива

Picture. Узбекистан. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir