Економија

Република Косово. Економија, 1990-2016

Република Косово. Економија, големина

Република Косово. Економија, големина, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ4.41.75.86.7
Бруто-националниот доход5.01.95.96.8
Додадена вредност3.61.44.95.4

Picture. Република Косово. Економија, Сподели, %, 1990-2016

Република Косово. Економија, раст

Picture. Република Косово. Економија, раст, 1990=100%, 1990-2016

Република Косово. Економија, структура

Република Косово. Економија, структура, %, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Земјоделство7.78.816.213.0
Индустрија21.015.920.721.5
Градежништво16.210.37.78.1
Трговија13.012.515.316.8
Транспорт4.84.25.66.8
Услуги37.348.434.533.8

Picture. Република Косово. Економија, структура, %, 2016

Република Косово. Економија, квалитет

Република Косово. Економија, по глава, $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Бруто-домашен производ2 731.0860.03 354.03 811.0
Земјоделство171.063.1456.3398.7
Индустрија467.2114.4582.0658.7

Picture. Република Косово. Економија, квалитет, 1990-2016

Република Косово. mk

Република Косово. mk, млрд. $, 1990-2016
Индикатор1990200020102016
Извоз0.650.301.21.5
Увоз2.91.43.23.4
Нето-извоз-2.2-1.1-2.1-1.9

Picture. Република Косово. mk, млрд. $, 1990-2016

Република Косово. Економија, перспектива

Picture. Република Косово. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir