Економија

Јемен. Економија, 1970-2016

Јемен. Економија, големина

Јемен. Економија, големина, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ0.552.04.010.929.025.4
Бруто-националниот доход0.511.94.110.231.125.8
Додадена вредност0.561.83.810.728.825.0

Picture. Јемен. Економија, Сподели, %, 1970-2016

Јемен. Економија, раст

Picture. Јемен. Економија, раст, 1970=100%, 1970-2016

Јемен. Економија, структура

Јемен. Економија, структура, %, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Земјоделство45.230.822.612.212.115.4
Индустрија11.88.220.738.128.126.9
Градежништво3.49.72.54.06.34.1
Трговија16.017.011.715.621.616.8
Транспорт7.611.314.011.013.012.0
Услуги16.023.128.519.218.824.8

Picture. Јемен. Економија, структура, %, 2016

Јемен. Економија, квалитет

Јемен. Економија, по глава, $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ89.0243.3335.0608.01 230.0920.0
Земјоделство41.069.871.273.2148.0139.7
Индустрија10.718.665.0227.6342.2243.8

Picture. Јемен. Економија, квалитет, 1970-2016

Јемен. mk

Јемен. mk, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Извоз0.0400.120.494.09.30.56
Увоз0.221.30.693.311.08.1
Нето-извоз-0.18-1.1-0.200.69-1.7-7.5

Picture. Јемен. mk, млрд. $, 1970-2016

Јемен. mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи52.622.6
Производи со седиште во ресурси11.732.2
Ниска технологија произведува1.116.8
Средна технологија произведува4.919.3
Висока технологија произведува0.756.9
други29.02.2

Јемен. Економија, перспектива

Picture. Јемен. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir