Економија

Југославија. Економија, 1970-1990

Југославија. Економија, големина

Југославија. Економија, големина, млрд. $, 1970-1990
Индикатор197019801990
Бруто-домашен производ14.670.088.0
Бруто-националниот доход14.973.695.7
Додадена вредност13.463.874.1

Picture. Југославија. Економија, Сподели, %, 1970-1990

Југославија. Економија, раст

Picture. Југославија. Економија, раст, 1970=100%, 1970-1990

Југославија. Економија, структура

Југославија. Економија, структура, %, 1970-1990
Индикатор197019801990
Земјоделство17.712.812.9
Индустрија34.235.935.4
Градежништво11.710.77.9
Трговија10.412.48.5
Транспорт7.48.112.3
Услуги18.620.123.1

Picture. Југославија. Економија, структура, %, 1990

Југославија. Економија, квалитет

Југославија. Економија, по глава, $, 1970-1990
Индикатор197019801990
Бруто-домашен производ720.03 176.03 764.0
Земјоделство117.2370.4407.3
Индустрија226.01 040.51 123.0

Picture. Југославија. Економија, квалитет, 1970-1990

Југославија. mk

Југославија. mk, млрд. $, 1970-1990
Индикатор197019801990
Извоз2.513.120.8
Увоз3.219.325.9
Нето-извоз-0.69-6.2-5.1

Picture. Југославија. mk, млрд. $, 1970-1990

Југославија. Економија, перспектива

Picture. Југославија. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir