Economie

Zuid-Soedan. Economie, 2011-2016

Zuid-Soedan. Economie, grootte

Zuid-Soedan. Economie, grootte, miljarden $, 2011-2016
indicator20112016
Bruto binnenlands product17.86.5
Nationaal inkomen24.16.7
Toegevoegde waarde17.66.4

Picture. Zuid-Soedan. Economie, aandeel, %, 2011-2016

Zuid-Soedan. Economie, groei

Picture. Zuid-Soedan. Economie, groei, 2011=100%, 2011-2016

Zuid-Soedan. Economie, structuur

Zuid-Soedan. Economie, structuur, %, 2011-2016
indicator20112016
Landbouw4.54.1
Industrie57.433.8
Bouwnijverheid4.76.0
Handel6.510.9
Vervoer4.710.2
Diensten22.235.0

Picture. Zuid-Soedan. Economie, structuur, %, 2016

Zuid-Soedan. Economie, kwaliteit

Zuid-Soedan. Economie, per inwoner, $, 2011-2016
indicator20112016
Bruto binnenlands product1 703.0534.0
Landbouw76.521.7
Industrie969.0177.7

Picture. Zuid-Soedan. Economie, kwaliteit, 2011-2016

Zuid-Soedan. Internationale handel

Zuid-Soedan. Internationale handel, miljarden $, 2011-2016
indicator20112016
Uitvoer11.81.9
Invoer5.01.3
Netto uitvoer6.80.58

Picture. Zuid-Soedan. Internationale handel, miljarden $, 2011-2016

Zuid-Soedan. Economie, perspectief

Picture. Zuid-Soedan. Economie, perspectief

© Ivan Kushnir