Gospodarka

Białoruś. Gospodarka, 1990-2016

Białoruś. Gospodarka, wielkośc

Białoruś. Gospodarka, wielkośc, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto19.610.857.247.4
Dochód narodowy brutto19.610.856.145.1
Wartość dodana18.49.150.240.9

Picture. Białoruś. Gospodarka, udział, %, 1990-2016

Białoruś. Gospodarka, wzrost

Picture. Białoruś. Gospodarka, wzrost, 1990=100%, 1990-2016

Białoruś. Gospodarka, struktura

Białoruś. Gospodarka, struktura, %, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Rolnictwo23.513.910.17.9
Przemysł40.334.129.628.8
Budownictwo8.37.310.77.3
Handel4.712.513.913.5
Transport7.111.09.012.5
Usługi15.921.126.730.0

Picture. Białoruś. Gospodarka, struktura, %, 2016

Białoruś. Gospodarka, jakość

Białoruś. Gospodarka, na mieszkańca, $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto1 915.01 087.06 042.05 001.0
Rolnictwo422.2128.4537.2342.1
Przemysł725.1314.31 572.01 243.7

Picture. Białoruś. Gospodarka, jakość, 1990-2016

Białoruś. Handel zagraniczny

Białoruś. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Eksport8.76.729.429.7
Import8.27.136.929.8
Eksport netto0.44-0.36-7.5-0.044

Picture. Białoruś. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016

Białoruś. Handel zagraniczny, struktura, %, 2016
wskaźnik Eksport Import
Podstawowe produkty12.536.6
Gospodarka oparta na zasobach34.612.9
Produkcja niskich technologii13.512.9
Produkcja średnich technologii31.724.6
Produkcja zaawansowanych technologii3.48.8
in.4.34.3

Białoruś. Gospodarka, perspektywiczny

Picture. Białoruś. Gospodarka, perspektywiczny

© Ivan Kushnir