Gospodarka

Kazachstan. Gospodarka, 1990-2016

Kazachstan. Gospodarka, wielkośc

Kazachstan. Gospodarka, wielkośc, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto29.718.3148.0135.0
Dochód narodowy brutto29.717.1128.7122.4
Wartość dodana31.817.2143.3127.3

Picture. Kazachstan. Gospodarka, udział, %, 1990-2016

Kazachstan. Gospodarka, wzrost

Picture. Kazachstan. Gospodarka, wzrost, 1990=100%, 1990-2016

Kazachstan. Gospodarka, struktura

Kazachstan. Gospodarka, struktura, %, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Rolnictwo31.88.64.74.9
Przemysł13.734.634.027.3
Budownictwo10.65.58.06.3
Handel8.013.814.319.4
Transport8.812.211.511.0
Usługi27.225.327.631.1

Picture. Kazachstan. Gospodarka, struktura, %, 2016

Kazachstan. Gospodarka, jakość

Kazachstan. Gospodarka, na mieszkańca, $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto1 797.01 215.09 028.07 505.0
Rolnictwo611.498.5407.2346.9
Przemysł264.5396.12 970.11 933.7

Picture. Kazachstan. Gospodarka, jakość, 1990-2016

Kazachstan. Handel zagraniczny

Kazachstan. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Eksport2.310.465.543.8
Import9.19.044.338.9
Eksport netto-6.81.421.24.9

Picture. Kazachstan. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016

Kazachstan. Handel zagraniczny, struktura, %, 2016
wskaźnik Eksport Import
Podstawowe produkty72.77.4
Gospodarka oparta na zasobach10.718.6
Produkcja niskich technologii4.022.1
Produkcja średnich technologii6.435.9
Produkcja zaawansowanych technologii5.414.1
in.0.791.9

Kazachstan. Gospodarka, perspektywiczny

Picture. Kazachstan. Gospodarka, perspektywiczny

© Ivan Kushnir