Gospodarka

Mołdawia. Gospodarka, 1990-2016

Mołdawia. Gospodarka, wielkośc

Mołdawia. Gospodarka, wielkośc, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto4.01.35.86.8
Dochód narodowy brutto4.01.46.37.2
Wartość dodana3.91.25.05.9

Picture. Mołdawia. Gospodarka, udział, %, 1990-2016

Mołdawia. Gospodarka, wzrost

Picture. Mołdawia. Gospodarka, wzrost, 1990=100%, 1990-2016

Mołdawia. Gospodarka, struktura

Mołdawia. Gospodarka, struktura, %, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Rolnictwo34.928.314.114.0
Przemysł33.218.316.016.9
Budownictwo6.63.04.03.4
Handel5.014.716.517.7
Transport6.710.414.113.0
Usługi13.725.435.435.1

Picture. Mołdawia. Gospodarka, struktura, %, 2016

Mołdawia. Gospodarka, jakość

Mołdawia. Gospodarka, na mieszkańca, $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto911.0307.01 423.01 668.0
Rolnictwo315.378.0171.4204.5
Przemysł300.050.5194.8246.3

Picture. Mołdawia. Gospodarka, jakość, 1990-2016

Mołdawia. Handel zagraniczny

Mołdawia. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Eksport1.90.642.33.0
Import2.00.994.64.8
Eksport netto-0.089-0.35-2.3-1.9

Picture. Mołdawia. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016

Mołdawia. Handel zagraniczny, struktura, %, 2016
wskaźnik Eksport Import
Podstawowe produkty31.49.6
Gospodarka oparta na zasobach17.224.2
Produkcja niskich technologii31.118.6
Produkcja średnich technologii16.728.9
Produkcja zaawansowanych technologii2.88.8
in.0.779.9

Mołdawia. Gospodarka, perspektywiczny

Picture. Mołdawia. Gospodarka, perspektywiczny

© Ivan Kushnir