Gospodarka

Ameryka Północna. Gospodarka, 1970-2016

Ameryka Północna. Gospodarka, wielkośc

Ameryka Północna. Gospodarka, wielkośc, mld $, 1970-2016
wskaźnik197019801990200020102016
Produkt krajowy brutto1 164.13 137.76 576.611 031.616 586.020 162.6
Dochód narodowy brutto1 163.83 120.66 498.311 149.116 710.920 485.7
Wartość dodana1 145.33 116.06 531.210 978.416 482.120 067.4

Picture. Ameryka Północna. Gospodarka, udział, %, 1970-2016

Ameryka Północna. Gospodarka, wzrost

Picture. Ameryka Północna. Gospodarka, wzrost, 1970=100%, 1970-2016

Ameryka Północna. Gospodarka, struktura

Ameryka Północna. Gospodarka, struktura, %, 1970-2016
wskaźnik197019801990200020102016
Rolnictwo2.52.11.61.01.11.0
Przemysł27.426.621.918.817.015.3
Budownictwo5.04.84.44.54.04.5
Handel16.415.715.115.514.114.6
Transport9.79.68.79.19.39.5
Usługi38.941.148.251.054.555.0

Picture. Ameryka Północna. Gospodarka, struktura, %, 2016

Ameryka Północna. Gospodarka, jakość

Ameryka Północna. Gospodarka, na mieszkańca, $, 1970-2016
wskaźnik197019801990200020102016
Produkt krajowy brutto5 036.012 333.023 459.035 263.048 365.056 228.0
Rolnictwo124.4263.2380.0365.4530.5563.8
Przemysł1 355.63 259.35 097.66 607.78 147.58 561.8

Picture. Ameryka Północna. Gospodarka, jakość, 1970-2016

Ameryka Północna. Handel zagraniczny

Ameryka Północna. Handel zagraniczny, mld $, 1970-2016
wskaźnik197019801990200020102016
Eksport79.1357.1702.41 427.22 325.02 692.7
Import73.0365.2779.21 761.42 868.73 249.6
Eksport netto6.1-8.1-76.8-334.1-543.6-556.9

Picture. Ameryka Północna. Handel zagraniczny, mld $, 1970-2016

Ameryka Północna. Gospodarka, perspektywiczny

Picture. Ameryka Północna. Gospodarka, perspektywiczny

© Ivan Kushnir