Gospodarka

Serbia. Gospodarka, 1990-2016

Serbia. Gospodarka, wielkośc

Serbia. Gospodarka, wielkośc, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto40.49.439.538.3
Dochód narodowy brutto40.59.438.636.1
Wartość dodana37.88.632.931.6

Picture. Serbia. Gospodarka, udział, %, 1990-2016

Serbia. Gospodarka, wzrost

Picture. Serbia. Gospodarka, wzrost, 1990=100%, 1990-2016

Serbia. Gospodarka, struktura

Serbia. Gospodarka, struktura, %, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Rolnictwo21.019.910.27.9
Przemysł27.028.422.725.9
Budownictwo6.95.15.75.4
Handel7.17.412.713.7
Transport6.37.110.511.2
Usługi31.632.038.336.0

Picture. Serbia. Gospodarka, struktura, %, 2016

Serbia. Gospodarka, jakość

Serbia. Gospodarka, na mieszkańca, $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto4 249.01 249.05 412.05 426.0
Rolnictwo834.9229.1461.4351.9
Przemysł1 075.4326.21 024.81 159.5

Picture. Serbia. Gospodarka, jakość, 1990-2016

Serbia. Handel zagraniczny

Serbia. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Eksport4.70.9213.019.2
Import8.71.318.922.0
Eksport netto-4.0-0.42-5.9-2.9

Picture. Serbia. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016

Serbia. Handel zagraniczny, struktura, %, 2016
wskaźnik Eksport Import
Podstawowe produkty14.013.0
Gospodarka oparta na zasobach23.314.8
Produkcja niskich technologii20.114.6
Produkcja średnich technologii31.030.2
Produkcja zaawansowanych technologii8.49.9
in.3.217.5

Serbia. Gospodarka, perspektywiczny

Picture. Serbia. Gospodarka, perspektywiczny

© Ivan Kushnir