Gospodarka

Rosja. Gospodarka, 1990-2016

Rosja. Gospodarka, wielkośc

Rosja. Gospodarka, wielkośc, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto571.0259.71 524.91 246.0
Dochód narodowy brutto568.0251.91 476.31 212.4
Wartość dodana519.8227.71 318.51 155.9

Picture. Rosja. Gospodarka, udział, %, 1990-2016

Rosja. Gospodarka, wzrost

Picture. Rosja. Gospodarka, wzrost, 1990=100%, 1990-2016

Rosja. Gospodarka, struktura

Rosja. Gospodarka, struktura, %, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Rolnictwo16.86.43.94.7
Przemysł40.433.128.225.6
Budownictwo10.36.66.56.8
Handel6.724.021.017.6
Transport10.59.19.17.9
Usługi15.320.931.237.3

Picture. Rosja. Gospodarka, struktura, %, 2016

Rosja. Gospodarka, jakość

Rosja. Gospodarka, na mieszkańca, $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto3 869.01 774.010 652.08 655.0
Rolnictwo591.199.0356.2380.6
Przemysł1 422.5514.12 600.32 058.7

Picture. Rosja. Gospodarka, jakość, 1990-2016

Rosja. Handel zagraniczny

Rosja. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Eksport109.7114.4445.5330.7
Import109.462.4322.4263.8
Eksport netto0.2652.0123.167.0

Picture. Rosja. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016

Rosja. Handel zagraniczny, struktura, %, 2016
wskaźnik Eksport Import
Podstawowe produkty39.79.9
Gospodarka oparta na zasobach27.312.2
Produkcja niskich technologii3.818.3
Produkcja średnich technologii10.339.0
Produkcja zaawansowanych technologii2.417.9
in.16.52.8

Rosja. Gospodarka, perspektywiczny

Picture. Rosja. Gospodarka, perspektywiczny

© Ivan Kushnir