Gospodarka

Słowacja. Gospodarka, 1990-2016

Słowacja. Gospodarka, wielkośc

Słowacja. Gospodarka, wielkośc, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto16.820.789.589.8
Dochód narodowy brutto16.820.687.587.4
Wartość dodana15.818.581.381.1

Picture. Słowacja. Gospodarka, udział, %, 1990-2016

Słowacja. Gospodarka, wzrost

Picture. Słowacja. Gospodarka, wzrost, 1990=100%, 1990-2016

Słowacja. Gospodarka, struktura

Słowacja. Gospodarka, struktura, %, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Rolnictwo7.14.42.83.7
Przemysł49.528.926.326.9
Budownictwo8.87.28.97.9
Handel10.315.116.213.1
Transport5.711.39.711.2
Usługi18.633.236.137.2

Picture. Słowacja. Gospodarka, struktura, %, 2016

Słowacja. Gospodarka, jakość

Słowacja. Gospodarka, na mieszkańca, $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Produkt krajowy brutto3 172.03 830.016 561.016 489.0
Rolnictwo211.3151.1423.1548.1
Przemysł1 476.6987.43 962.14 013.5

Picture. Słowacja. Gospodarka, jakość, 1990-2016

Słowacja. Handel zagraniczny

Słowacja. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016
wskaźnik1990200020102016
Eksport4.211.268.384.9
Import5.611.769.681.8
Eksport netto-1.4-0.53-1.33.1

Picture. Słowacja. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016

Słowacja. Handel zagraniczny, struktura, %, 2016
wskaźnik Eksport Import
Podstawowe produkty4.69.8
Gospodarka oparta na zasobach10.710.6
Produkcja niskich technologii16.017.2
Produkcja średnich technologii48.138.7
Produkcja zaawansowanych technologii20.022.8
in.0.600.88

Słowacja. Gospodarka, perspektywiczny

Picture. Słowacja. Gospodarka, perspektywiczny

© Ivan Kushnir