hospodárstvo

Azerbajdžan. hospodárstvo, 1990-2016

Azerbajdžan. hospodárstvo, veľkosť

Azerbajdžan. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt6.55.352.937.8
Hrubý národný dôchodok6.55.249.736.6
Pridaná hodnota6.05.049.635.2

Picture. Azerbajdžan. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Azerbajdžan. hospodárstvo, rast

Picture. Azerbajdžan. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Azerbajdžan. hospodárstvo, štruktúra

Azerbajdžan. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo29.717.05.96.0
Priemysel24.038.155.239.9
Stavebníctvo8.96.98.811.4
Obchod3.67.18.113.5
Doprava8.912.78.09.2
Služby25.018.114.020.0

Picture. Azerbajdžan. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Azerbajdžan. hospodárstvo, kvalita

Azerbajdžan. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt901.0649.05 857.03 892.0
Poľnohospodárstvo244.2104.4324.7217.2
Priemysel197.8233.73 032.21 446.6

Picture. Azerbajdžan. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Azerbajdžan. Medzinárodný obchod

Azerbajdžan. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz2.92.128.717.6
Dovoz2.62.010.916.5
Čistý vývoz0.300.09517.81.1

Picture. Azerbajdžan. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Azerbajdžan. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky78.68.1
Hospodárstvo založené na zdrojoch11.620.1
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne1.311.8
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne6.343.8
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne0.6512.5
i.1.53.8

Azerbajdžan. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Azerbajdžan. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir