hospodárstvo

Brunej. hospodárstvo, 1970-2016

Brunej. hospodárstvo, veľkosť

Brunej. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt0.226.23.96.613.711.4
Hrubý národný dôchodok0.226.23.96.613.612.2
Pridaná hodnota0.226.43.96.814.011.6

Picture. Brunej. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Brunej. hospodárstvo, rast

Picture. Brunej. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Brunej. hospodárstvo, štruktúra

Brunej. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo0.410.210.930.960.721.2
Priemysel91.889.961.462.865.654.0
Stavebníctvo0.590.571.81.71.82.5
Obchod0.913.75.74.84.76.5
Doprava0.490.403.83.33.14.0
Služby5.85.226.326.424.131.9

Picture. Brunej. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Brunej. hospodárstvo, kvalita

Brunej. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt1 736.031 918.015 073.019 955.035 267.026 939.0
Poľnohospodárstvo7.168.4140.5197.2258.6324.3
Priemysel1 593.829 642.19 256.412 895.323 572.714 760.7

Picture. Brunej. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Brunej. Medzinárodný obchod

Brunej. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz0.205.82.03.79.25.7
Dovoz0.0440.721.22.03.84.3
Čistý vývoz0.165.10.761.75.41.3

Picture. Brunej. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Brunej. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky91.512.2
Hospodárstvo založené na zdrojoch1.015.9
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne0.8013.0
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne5.340.3
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne1.317.8
i.0.0650.87

Brunej. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Brunej. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir